Доразвиване и изпълнение на готови проекти

Когато имаме ясна визия или модел на изделие от ковано желязо, реализацията на проекта е в по-кратки срокове.

  • Оглед и взимане не размери (при мебели тази стъпка се пропуска).
  • Избор на материали и договаряне на срокове.
  • Реализация и монтаж (при необходимост).